THIÊN TÀI CHỨNG KHOÁN subliminal - luật hấp dẫn| Lan finance officialPublished
Bản sub gồm những khẳng định

1. Tôi là thiên tài chứng khoán
2. Tôi đang kiếm lợi nhuận 1000%
3. Tài khoản chứng khoán đang sinh lời gấp tỷ lần
4. Tôi giỏi quản trị cảm xúc
5. Tôi là người giỏi chiến lược
6. Tôi nhìn thấy cơ hội kiếm tiền ở khắp mọi nơi
7. Tổng tài sản đang tăng lên gấp 1 tỷ lần
8. Tôi yêu tiền bạc và tiền bạc cũng yêu quý tôi
9. Tôi là người giỏi kiếm tiền , giữ tiền, xài tiền, dùng tiền tạo ra tiền
10. Tôi là người khai thác tối đa lợi nhuận chứng khoán
11. Tôi là người có tố chất kinh doanh chứng khoán và chăm chỉ rèn luyện mỗi mỗi ngày


#subliminal #stock #subliminal_chứng_khoán
Category
Job
Be the first to comment