Talking Anti-Racism at Cardiff University with Nova Reid (author of The Good Ally)

2 Views
Published
Anti-racism expert Nova Reid joins Matthew Williams, Professor of Criminology at Cardiff University and Director of HateLab to discuss her new book 'The Good Ally’ which asks the reader: how do we truly become actively anti-racist?
Nova will also discuss with Matthew his work with HateLab and his recently published book ‘The Science of Hate’, which explores how prejudice becomes hate and what we can do to stop it.

Mae'r ymgyrchydd gwrth-hiliaeth Nova Reid yn ymuno â Matthew Williams, Athro Troseddeg ym Mhrifysgol Caerdydd a Chyfarwyddwr HateLab i drafod ei llyfr newydd 'The Good Ally' sy'n gofyn i'r darllenydd: sut ydyn ni'n dod yn wirioneddol wrth-hiliol?
Mae Nova hefyd yn trafod ei waith gyda HateLab a'i lyfr a gyhoeddwyd yn ddiweddar 'The Science of Hate', sy'n trin a thrafod sut mae rhagfarn yn dod yn gasineb a beth allwn ei wneud i'w atal.
Category
Job
Be the first to comment