Adopting kittens, new bar & food, salary review, office worker life in Saigon #dailyvlog

3 Views
Published
Cuối cùng thì bọn mình cũng đã nhận nuôi mèo rồi, bắt đầu hành trình hốt kít. Tuần này mình cũng khám phá một quán bar mới và giới thiệu một số điểm đặc sản của Sài Gòn. You can watch and have some suggestions on bar & food in Saigon!
#simplelife #dailylife #adultingjournal #dailyvlog #officelife #vlog #barhopping #adoptdontshop #livinginSaigon
Category
Job
Be the first to comment