చాలా తక్కువ స్థాయి ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్ వచ్చింది | Apply చేసారంటే జాబ్ గ్యారంటీ|Job SearchPublished
చాలా తక్కువ స్థాయి ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్ వచ్చింది | Apply చేసారంటే జాబ్ గ్యారంటీ|Job Search

Note: వీడియో లో 7th Class అని పొరపాటుగా చెప్పడం జరిగింది...మాములుగా వీటికి 8వ తరగతి పాస్ or ఫెయిల్ వాళ్లు అప్లై చేయచ్చు...గమనించగలరు

Notification & Apply Details : https://www.madhujobs.com/cantonment-board-kamptee-recruitment-2022-safaikarmachari-jobs-apply-now/
Category
Job
Be the first to comment