ఇదొక చెత్త ప్రభుత్వం..Ap Software Employee Satirical Comments on Jagan Ruling over Ap 3 CapitalsPublished
Ap Software Employee Satirical Comments on Jagan Ruling over Ap 3 Capitals | Leo News
#ysjagan #publictalk
తుమ్మల రాక టీడీపీ కేడర్ కేక
Watch Video : https://youtu.be/CgpsSrPcPBE

జగన్ మామది గుండె పోటు కాదా?
Watch Video : https://youtu.be/slmQwoRJw8Y

దించేస్తారు రా జగన్.. జగన్ పై జానపద సాంగ్
Watch Video : https://youtu.be/dPwJ_dmdmmc

అది ఆయన జగన్ బ్లడ్ లోనే ఉంది.
Watch Video : https://youtu.be/8cBqarFEQi0

మీ తాత మూడు పెళ్లిళ్ల సంగతేంటి జగన్
Watch Video : https://youtu.be/fAy75EJxXGU

సంచలనం సృష్టిస్తున్న లోకేష్ పాట..
Watch Video : https://youtu.be/N3IO-AYgCJc

#TheLeoNews - theleonews.com - With more than 80 years of combined industry expertise, the leadership team at Leo Network comprises professionals with deep experience in a multitude of industries including print, advertising, television, radio and cinema.

Developing and delivering true, unbiased, hard hitting stories to the audience is a major objective that drives all the endeavours at The Leo News.

By building digital assets in various mediums, we aim to create news stories in politics, entertainment, education, sports, food and drink, science, technology culture and lifestyle in compelling forms including copy, video and podcasts among others.

Through our digital assets we aim to connect with the social media savvy generation in the Telugu-speaking states and help them consume ‘real, unfabricated’ news that matters to them.

Find us & Follow us to Get latest updates on every platform

Visit: https://www.theleonews.com
Please Like: https://www.facebook.com/TheLeoNews
Please Follow: https://twitter.com/TheLeoNews
Please Follow: https://www.instagram.com/TheLeoNews

Subscribe To All Our Editions on YouTube

The Leo News

https://www.youtube.com/c/TheLeoNews

Leo Politics

https://www.youtube.com/channel/UCH0-k8hL9GOXeDBEhWFgxRg

Leo Health

https://www.youtube.com/channel/UCwl1Aa2d1jTqFPBKHhOQc1w

Leo Entertainment

https://www.youtube.com/channel/UC_ld-nERAjauIrFk2MTWygQ

Leo Devotional

https://www.youtube.com/channel/UCVuFZAw3CcVx9hmgq5Jye1A
Category
Job
Be the first to comment