போஸ்ட்மார்ட்டம் செய்யும் ஊழியரின் ஒரு நாள் வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் தெரியுமா? Mortuary Live VisitPublished
ஒருவர் இறந்த பிறகு அவரது உடலை ஓர் ஆய்வு செய்து மருத்துவர்கள் ஆய்வு அறிக்கை தருவார்கள். அவ்வாறு ஆய்வு செய்யும்போது உடன் இருந்து உதவும் ஊழியர்களின் ஒரு நாள் வாழ்க்கை எவ்வளவு கடினமானது என்பதை நம்மிடம் ஊழியர் ஒருவர் விளக்குகிறார்.

#போஸ்ட்மார்ட்டம் #Emotional #medical

Subscribe - https://bit.ly/3DaKJDC We will work harder to generate better content. Thank you for your support.

BEHINDWOODS INFORMING TEN CRORE PEOPLE
For Advertisement Inquires - Whatsapp +91 8925421644
Click here to advertise: https://goo.gl/a3MgeB

Reviews & News, go to https://www.behindwoods.com/

Video contains promotional content, Behindwoods shall not be liable for any direct, indirect or consequential losses arising out of the contents of the ad. Therefore, use of information from the ad is at viewer's own risk.

For more videos, interviews ↷
Behindwoods TV ▶ https://www.youtube.com/c/behindwoodstv
Behindwoods Air ▶ https://www.youtube.com/c/behindwoodsair
Behindwoods Ice ▶ https://www.youtube.com/c/behindwoodsice
Behindwoods Ash ▶ https://www.youtube.com/c/behindwoodsash
Behindwoods Gold ▶ https://www.youtube.com/c/behindwoodsgold
Behindwoods TV Max ▶
https://youtube.com/channel/UCgBgmpLPPGbDkReJPUw7lIQ
Behindwoods Walt ▶ https://www.youtube.com/channel/UCHr6g5M32kY4ya25fHHlCPQ
Behindwoods Om ▶ https://www.youtube.com/channel/UCcv9wetXyV6s3azXtOX4I-Q
Category
Job
Be the first to comment